PL | DE | EN | RU | SK

Miestne akčné skupiny "Korona Sądecka"

www.appen.pl/koronasadecka - cestovný sprievodca

www.chelmiec.pl - Spoločenstiev Chełmiec

www.gminagrybow.pl -
Spoločenstie Grybów

www.kamionka.iap.pl -
Spoločenstie Kamionka Wielka 
Korona Sądecka w 3D projekt bol realizovaný v rámci Európskej únie
v rámci osi 4 - LEADER Programu rozvoja vidieka na roky 2007-2013