PL | DE | EN | RU | SK

3D panorámy

Biała Niżna - Kláštor Sestier Dominikánek

Biała Niżna - Kláštor Sestier Dominikánek

Binczarowa - Cerkev svätého Dymitrija mučeníka

Binczarowa - Cerkev svätého Dymitrija mučeníka

Bogusza - Detské ihrisko

Bogusza - Detské ihrisko

Cerkev svätého Dimitrija v Boguszy

Cerkev svätého Dimitrija v Boguszy

Chełmiec - Klzisko

Chełmiec - Klzisko

Kostol Najsvätejšej Panny Márie v Chomraniciach

Kostol Najsvätejšej Panny Márie v Chomraniciach

Kostol svätého Bartolomeja apoštola, Kamionka Wielka

Kostol svätého Bartolomeja apoštola, Kamionka Wielka

Cerkev Bohorodičky v Królowej Górnej

Cerkev Bohorodičky v Królowej Górnej

Kostol Narodenia Najsvätejšej Panny Márie v Krużlowej Wyżnej

Kostol Narodenia Najsvätejšej Panny Márie v Krużlowej Wyżnej

Mszalnica - Kopec Św. Krzyż

Mszalnica - Kopec Św. Krzyż

Paszyn - Folk Art Museum

Paszyn - Folk Art Museum

Polna - Kostol svätého Andreja

Polna - Kostol svätého Andreja

Podchełmie - Kostol

Podchełmie - Kostol

Kostol Všetkých svätých v Ptaszkowej

Kostol Všetkých svätých v Ptaszkowej

Stróże - cintorín z prvej svetovej vojny

Stróże - cintorín z prvej svetovej vojny

Stróże - múzeum včelárstvo

Stróże - múzeum včelárstvo

Chodník na vrchol Chelm

Chodník na vrchol Chelm

Chodník na hore Jaworze

Chodník na hore Jaworze

Świniarsko - športová hala

Świniarsko - športová hala

Kostol Nanebovzatia Najsvätejšej Panny Márie v Weilogłowach

Kostol Nanebovzatia Najsvätejšej Panny Márie v Weilogłowach

Korona Sądecka w 3D projekt bol realizovaný v rámci Európskej únie
v rámci osi 4 - LEADER Programu rozvoja vidieka na roky 2007-2013