PL | DE | EN | RU | SK

Gmina Chełmiec

Chełmiec - Klzisko

Chełmiec - Klzisko

Kostol Nanebovzatia Najsvätejšej Panny Márie v Weilogłowach

Kostol Nanebovzatia Najsvätejšej Panny Márie v Weilogłowach

Kostol Najsvätejšej Panny Márie v Chomraniciach

Kostol Najsvätejšej Panny Márie v Chomraniciach

Świniarsko - športová hala

Świniarsko - športová hala

Paszyn - Folk Art Museum

Paszyn - Folk Art Museum

Korona Sądecka w 3D projekt bol realizovaný v rámci Európskej únie
v rámci osi 4 - LEADER Programu rozvoja vidieka na roky 2007-2013