PL | DE | EN | RU | SK

Gmina Kamionka Wielka

Bogusza - Detské ihrisko

Bogusza - Detské ihrisko

Mszalnica - Kopec Św. Krzyż

Mszalnica - Kopec Św. Krzyż

Cerkev Bohorodičky v Królowej Górnej

Cerkev Bohorodičky v Królowej Górnej

Kostol svätého Bartolomeja apoštola, Kamionka Wielka

Kostol svätého Bartolomeja apoštola, Kamionka Wielka

Cerkev svätého Dimitrija v Boguszy

Cerkev svätého Dimitrija v Boguszy

Korona Sądecka w 3D projekt bol realizovaný v rámci Európskej únie
v rámci osi 4 - LEADER Programu rozvoja vidieka na roky 2007-2013